Hver dag, over hele landet, sitter unge mennesker i sitt livs krise. Det kan være noe som har bygget seg opp over lang tid, eller det kan være noe som kommer helt plutselig. Felles for alle er at de trenger noen å snakke med. De trenger noen som svarer. Kriser tar ikke hensyn til arbeidstid og ofte kommer tankene om døden når alle andre dører stenges. Vi strekker oss så langt det er menneskelig mulig, men antall henvendelser øker. Derfor spør vi deg om hjelp. Du kan bidra til at unge får gode, trygge svar så fort som mulig. 

Du kan bidra gjennom å donere til kampanjen, eller starte din helt egen innsamling til Mental Helse Ungdom. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close